Organizing Committee

General Chair

 • Fei-Yue Wang (Macau)

General Co-Chairs

 • Robin  Qiu (USA)
 • Weiwei Chen (USA)
 • Lefei Li (China)
 • Cristina Olaverri Monreal (Austria)
 • Naiqi Wu(Macau)
 • Wendy Ding(Macau)

Program Chair

 • Jiaqi Ma (USA)

Program Co-Chairs

 • Jing Zhu (China)
 • Lingxi Li (USA)
 • Xiaoxiang Na (UK)
 • Yutong Wang (China)

Publication Chair

 • Yonglin Tian (China)